Početna Kontakt

Kontakt

Naziv: VIS PROMOTEX d.o.o.

Adresa: Varaždin, Adolfa Wisserta 3/a

Subjekt upisan je kod Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070127707, OIB: 97213320651

Iznos temeljenog kapitala je 1.000.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti

Članovi uprave: Jasmina Tomić, Marijo Bucina, Josip Sanković

Računi otvoreni u bankama: HR2524020061100724247, ERSTE &STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka

Kontakt adresa web stranice: www.vis-cro.com

E-mail kontakt adresa: webshop@vis-cro.com
 
Telefon: +385 42 629 500