Početna Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća VIS PROMOTEX d.o.o. kroz IKT

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća VIS PROMOTEX d.o.o. kroz IKT

 
Naziv projekta:Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća VIS PROMOTEX d.o.o. kroz IKT

„Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“
Korisnik projekta: VIS PROMOTEX d.o.o.; OIB: 97213320651, Adolfa Wisserta 3/a; 42000 Varaždin
Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0140
Ukupna vrijednost projekta: 1.235.250,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 628.680,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 30. listopada 2019. do 30. srpnja 2021.

Kratki opis projekta

Poduzeće VIS PROMOTEX d.o.o. provodi projekt pod nazivom“ „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća VIS PROMOTEX d.o.o. kroz IKT“, sukladno projektnoj prijavi prijavljenoj na Poziv za dostavu projektnih prijava „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“ (Referentna oznaka: KK. 03.2.1.19), sa svrhom da se nabavi i implementira suvremena informacijsko-komunikacijska oprema koja će omogućiti unaprjeđenje poslovnih procesa i integraciju poslovnih funkcija radi učinkovite organizacije tijeka rada i unaprjeđenja konkurentnosti te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća VIS PROMOTEX d.o.o.

Cilj projekta: Projektom se omogućuje povećanje konkurentnosti poduzeća VIS PROMOTEX d.o.o. kroz unaprjeđenje poslovnih procesa i primjenu suvremenih IKT rješenja.
Rezultati projekta: Unaprijeđeno ukupno 6 poslovnih procesa, povećanje broja zaposlenih i povećanje prihoda od prodaje
Ukupno trajanje projekta u mjesecima: 21 mjesec
Kontakt osoba za više informacija: mbucina@vis-cro.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost korisnika VIS PROMOTEX d.o.o.
Poveznice na link: https://strukturnifondovi.hr/
Poveznica na stranicu operativnog programa:
https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/